Articles

การเลือกหาสุนัขปอมเมอเรเนียน เพื่อไว้เลี้ยง ควรพิจารณาจากอะไรบ้างเพื่อความเหมาะสมกับเรา  

          ควรหาดูตามฟาร์ม :- 

                  1. ซึ่งเราให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดของฟาร์มเป็นความสำคัญอันดับแรก

                  2.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงดูเช่น กรง และภาชนะต่างๆ 

                  3.  กลิ่น ตัวอาคาร และสิ่งแวดล้อม ว่ามีกลิ่นเหม็นสกปรกขนาดไหน ตัวรอบอาคาร รกสกปรก จะเป็นแหล่งเชื้อโรค ที่จะติดตัวน้องปอมไป 

                   4.  และควรที่จะ ซื้อน้องปอมที่ อายุ 2.5 - 3 เดือนขึ้นไป เพื่อเขาจะได้ทำวัคซีนครบ ( มีใบชีดวัคซีคจากแพทย์ให้ด้วย ) ถ้าอายุนัอยกว่านี้หรือพอทำวัคซีนเข็มเดียวแล้ว หรืออายุน้อย ( 45  วัน) แล้วย้ายบ้านไปโอกาสที่จะตายมีสูงมาก หรือไม่ก็เจ็บป่วย บ่อยๆ ไม่แข็งแรงและตามมา ซึ่งค่าใช้จ่าย.ในการรักษาที่แพงมากๆ บางครั้งแพงกว่าราคาค่าตัวน้องปอมเสียอีก :-

 

     วิธีการเลือกน้องปอม :-

       1. ตัวผู้  หรือ ตัวเมีย ดี ?

                    ซึ่งตัวผู้ และตัวเมียนั้นมีข้อแตกต่างกันหลายอย่าง

                    1.1 ตัวผู้สามารถใช้ทำพ่อพันธุ์ได้

                    1.2 ตัวเมียใช้ทำแม่พันธุ์ได้

                    1.3 ตัวผู้ตอนเล็กๆนั่งยองฉี่ ตอนโตยกขาฉี่จะพุ่งไปทั่ว แต่ตัวเมียนั่งยองฉี่ทั้งตอนเล็กๆ และตอนโต

                    1.4 ลักษณะโครงตัวผู้กับตัวเมียจะต่างกัน  ตอนเล็กๆอายุ 2-5,6 เดือนจะดูคล้ายกันทั้งโครงสร้างรูปร่างหน้าตา แต่จะเริ่มเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของเขาเมื่ออายุ มากกว่า 6 เดือนขึ้น ซึ่งตัวผู้จะสวยสง่างามมากกว่าตัวเมีย เช่น หน้าจะสั้น ขนจริงขึ้นก็จะแน่น ขาใหญ่ เป็นไปตามส่วน ของอายุเขา ส่วนตัวเมียก็จะพัฒนาการไปแบบเรียบๆ

      

           2. เกรดอะไร ดี ?

                    ซึ่งโดยทั่วๆไปมักนิยมแบ่งสุนัขปอมออกเป็นหลายเกรดดังนี้

                     2.1 เกรดเลี้ยงเล่นมองดูแล้วน่ารัก

                     2.2 เกรดเพาะพันธุ์

                     2.3 เกรดโชว์อุ้มไปไหนดูน่ารักไม่อายใคร

                     2.4 เกรดประกวด

        

         3. ราคาเท่าไร ดี ?   มีตั้งแต่ ราคา  X0,000.00  -  X00,000.00  บาท  ( หลักหมื่น  -  หลักแสน  )

                     สำหรับราคานั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบต่างๆดังนี้

                     3.1 ความสวยงามของตัวของเขาเอง

                     3.2 สายเลือดหรือพันธุกรรม

                     3.3 ใบเพ็ดดีกรี

                     3.4 เพศ

                     3.5 สี

 

           4. แล้วเราจะตัดสินใจเลือกแบบไหน ดี  ?

                     4.1 โดยภาพรวมๆที่ต้องการและความหวังที่ตั้งไว้ในอนาคต

                     4.2  ถ้าจะให้เป็นไปตามที่ต้องการก็อายุน้องปอมต้อง 3  เดือนขึ้นไป ซึ่งน้องปอมก็จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆครบถ้วน ( แต่ถ้ามีการย้ายบ้าน น้องอายุน้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งยังได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โอกาศที่จะเกิดปัญหาในอานาคต มีมาก ค่ะ เช่น น้องจะ ป่วยบ่อย ไม่แข็งแรงและค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะตามมา ) และภาพโดยรวมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากแล้ว

                     4.3  ราคาตามที่เราตั้งใจไว้ราคาถูกหรือแพงก็อยู่ตามที่เราตั้งไว้ 

                     4.4 โดยปกติแล้วสุนัขปอมเมอเรเนียน เมื่อโตขึ้นหรืออายุมากขึ้น ตัวผู้จะสวยสง่างามมากกว่าตัวเมีย

                     4.5 ถ้าเอาความน่ารักก็ต้องตัวเล็ก ลำตัวสั้นกระชับ ก็จะสวยมากขึ้นโตไปก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

                     4.6 ถ้าจะเอามาทำแม่พันธุ์ก็อย่าให้ดูตัวเล็กมากนัก

                     4.7 ถ้าชอบเกรดโชว์ น่ารักก็ เลือกอายุประมาณสัก 3 - 4 - 5- 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งรูปร่างหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไม่มากแล้ว

                     4.9 ถ้าจะเอาไปประกวด หรือทำพ่อพันธุ์ ก็คงจะต้องดูหรือควรเลือก หลายอย่างหน่อย เช่น สายพันธุ์ รูปร่าง โครงสร้าง และอื่นๆตามที่เราต้องการ และก็ควรเป็นตามฟาร์ม ที่เรามั่นใจในสายพันธุ์ และราคาก็น่าจะเป็น เลข 6 หลักขึ้นไป

      

           5. ถ้าจะเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปอมเมอเรเนียนแล้วแบ่งจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมดีหรือไหม ?

                     5.1 ต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรามีใจรักน้องปอมมาก น้อยขนานไหน

                     5.2 เรามีเวลาให้กับเขามากน้อยแค่ไหนเพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่มีชิวิตจิตใจ รู้ ร้อน หนาว หิว ขับถ่าย เจ็บป่วย คล้ายกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไป

                     5.3 สถานที่ในการเลี้ยงและเพาะพันธุ์นั้น เหมาะสมหรือไม่ เพาะว่าสิ่งที่ตามมาคือ สิ่งแวดล้อม เช่น  อากาศ กลิ่น เสียง และขน เพราะสุนัขมีการผลัดขน

                     5.4 สุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เป็นสุนัขสายพันธุ์ เล็กอาจจะเปราะบางบ้าง เช่น มีการเจ็บป่วย ได้เป็นเรื่องธรรมดา

                     5.5 ถ้าท่านได้อ่านทั้ง 4 ข้อข้างบนหมดและเข้าใจแล้วว่าเราชอบมีใจรักว่าเราทำได้ และตัดสิ้นใจอยากทำเป็นอาชีพเสริม ทางเราก็ขอยินดีด้วยและขอให้การสนับสนุน และก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านเพาะเลี้ยงปอมเป็นอาชีพเสริม  และก็ขอให้ท่านประสพความสำเร็จ มีน้องปอมที่สวยงามและน่ารัก

 

การเพาะพันธุ์สุนัขปอมเมอเรเนียน ( Breeder)

      การที่เราจะผสมพันธุ์น้องปอมนั้นตามข้อกำหนดของ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ได้กำหนดไว้ว่า อายุน้องปอมจะต้องมากกว่า 12 เดือนขึ้นไปโดยทั่วไปแล้วปอมเพศเมียจะเริ่มมีฮีทครั้งแรกเมื่อ อายุประมาณ 7-9 เดือน ซึ่งโดยส่วนมากแล้วก็จะปล่อยให้ผ่านไปโดยเราจะไม่ผสมเขา รอไว้ให้เป็นฮีทอีกครั้งอายุก็ประมาณ 14-15 เดือน  การที่เราเห็นน้องเพศเมียเริ่มเป็น ฮีทแล้วทางที่ดีควรพาเขาไปหาหมอเพื่อดูอาการและตรวจเลือดเพื่อหาวันที่ไข่ตกหรือกำหนดวันผสมตามผลการตรวจเลือดที่ออกมา โดยให้คุณหมอเป็นคนกำหนดวันผสมให้ว่าเป็นวันไหนบ้างและต้องผสมกี่วันถึงจะเหมาะสม  หลังจากผสมแล้ว ประมาณ 60  วัน บวก ลบ ก็จะครบกำหนดคลอดของน้องปอม ซึ่งท่าจะให้ดีเมื่อใกล้วันที่จะครบกำหนดคือประมาณ วันที่ 57-58 นับจากวันผสมควรพาเขาไปพบหมออีกสักครั้ง เพื่อที่จะให้คุณหมอตรวจดูว่าไกล้กำหนดคลอดแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างและวันคลอดควรจะเป็นวันไหน  แล้วสามารถคลอดเองได้หรือไม่ หรือต้องผ่าออก

การที่น้องปอมจะคลอดนั้นเขาจะมีอาการกะวนกะวาย ตะกุยบ้าง และจะมีอาการเหมือนนั่งฉี่บ่อย ทางที่ดีควรพาเขาไปคลอดกับคุณหมอจะดีกว่าให้เขาคลอดเองที่บ้าน เพราะเราไม่ทราบว่าถ้าเขาคลอดแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้าง หลังจากที่หมอได้ทำคลอดให้แล้วก็ให้หมอตรวจดูเลยว่าลูกหมาที่เกิดใหม่นั้นสมบรูณ์หรือไม่ แม่มีนมให้ลูกหรือเปล่า ถ้าแม่ไม่นมแล้วเราจะต้องทำอย่างไร ก็ให้หมอช่วยแนะนำน่าจะดีกว่า เรามาเลี้ยงเอง (ถ้าเป็นมือใหม่)

หลังจากที่ลูกสุนัขที่คลอดออกมาใหม่นั้นเขาจะไม่ลืมตา ต้องเลี้ยงดูแลเขาต่อไปอีกประมาณ 14-15 วันถึงจะเริ่มลืมตา มาถึงตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยไปในระดับหนึ่งแล้ว หลังจากนี้ต่อไปก็จะถึงการ ให้อารหารเสริมหรือนมเสริม เขาก็จะมีพัฒนาการที่เติบโตขึ้น จำม่ำ น่ารักขึ้น ต่อจากนี้ไปก็ถึงขั้นตอนที่ ดูแลลูกสุนัขจนกว่าจะหย่านม และขั้นตอนการให้วัคซีน

                                        ขอให้ทุกท่านโชคดีได้น้องปอมที่ถูกใจไว้เป็นเพื่อน นะคะ

                            จุดเริ่มต้นของ  Marine's Pomeranians  :-

                                                                                            

                                 

                                        

____________________________________________________________________________________________
Visitors: 202,859