Dog's Show Picture

 

การดูแลขนของปอมเมอเรเนียน

       สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนควรได้รับการแปรงขนทุกวันหรืออาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อที่ให้ขนที่หนาและสวยไม่พันกัน อาจต้องเล็มบ้างเป็นครั้งคราว และไม่ควรอาบน้ำให้ปอมเมอเรเนียนบ่อย เพราะจะทำให้ผิวหนังกับขนแห้งจนเกินไป ควรอาบน้ำประมาณ 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง

 

                                                 

                                      

                            

                                             

                             

                           

                                      

                      

                            

                           

                              

                          

             

____________________________________________________________________________________________
Visitors: 201,809