Puppie..s

 

 

                                      MARINE'S PUPPIES

ข้อมูลในการทำวัคซีนให้น้องปอมของเรานะคะ

 
1.  เมื่ออายุลูกสุนัขครบ 30 วัน จะทำวัคซีนยอดจมูกให้เพื่อป้องกันโรคหลอดลมหรือโรคทางเดืนหายใจ
 
2.  เข็มแรกทำเมื่อลูกสุนัขอายุครบ  45 วัน จะใช้เป็นวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบ , วัคซีนป้องกันโรคหัด ( การฉีดวัคซีนแยกเฉพาะเป็นโรคๆไป ทำให้สุนัขมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการฉีดวัคซีนรวม แต่การฉีดวัคซีนเดี่ยวๆเฉพาะโรคจะเสียเวลาในการฉีดบ่ อยครั้ง เพราะต้องฉีดทีละเข็ม ทำให้กว่าจะฉีดครบทุกโรคเสียเวลานาน คนส่วนใหญ่ก็เลยฉีดวัคซีนรวมเพราะสะดวกไม่ต้องฉีดหลายรอบ ) หลังจากฉีดวัคซีนให้ลูกสุนัขแล้วห้ามอาบน้ำเป็นเวลา 1 อาทิตย์ นับจากวันที่ฉีดวัคซีน เพราะอาจทำให้ลูกสุนัขตายได้ ดังนั้นถ้าลูกสุนัขสกปรกมากก็ควรอาบน้ำก่อนทำวัคซีน
 
3.  เข็มที่ 2 ฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ 2 อาทิตย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคของลูกสุนัขให้สูง ขึ้น จะใช้เป็นวัคซีนรวมก็ได้ ( วัคซีนรวมที่ไม่รวมวัคซีนพิษสุนัขบ้า ) เหตุที่ไม่รวมวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าวัคซีนป้อ งกันโรคพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขได้ก็ต่อเมื่อลูก สุนัขมีอายุครบ 3 เดือนขึ้นไป
 
4.  เข็มที่ 3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( ลูกสุนัขต้องมีอายุครบ 3 เดือนขึ้นไป )
  • DSC_26511.jpg
   MARINE'S ALPHA NAUTILUS a.k.a. ALPHA 3BPIB, RBPIG, BPIG, BPIS, RCC SIRE:- TH.CH.STARLIGHT'S STE...
  • DSC_2629.JPG
   MARINE'S RIVER DRAIN
  • DSC_29481.jpg
   MARINE'S FUTUNA ALOFI
  • DSC_44331.jpg
   Marine's Panda Pandora
  • DSC_37801.jpg
   Marine's Euro Future
  • DSC_3964v2.JPG
   Marine's Little Corchiga
  • Linux1111.jpg
   BPIS. MARINE'S ALISTAIR OVERREEN LINUX a.k.a. Linux Got.CC.Bitch, Best of winner, Best of local b...
  • 9927988_0[1].jpg
   MARINE'S SANDRA EVA
  • DSC_31761 copy.jpg
   Marine's Augusta Merqury
  • DSC_43391.jpg
   Marine's Macky Mally
  • DSC_36231 copy.jpg
   Marine's Little Cowboy
  • IMG_4835.JPG
   MARINE'S ALISTAIR OVERREEN LINUX Got.CC.Bitch, Best of winner, Best of local breed, Best Puppy in ...
Visitors: 202,865